Novinky

30Led2017

Témata bakalářských a diplomových prací společná s KIT Iceland

Autor: Bohumil Horák

Na základě dohod a navázané spolupráce s KIT Iceland byla vypsána společná témata bakalářských a diplomových prací pro studenty katedry kybernetiky a BMI. Sledujte zveřejnění témat na http://edison.vsb.cz Studentům pracujícím na společných tématech bude recipročně umožněn výjezd a prácce na tématu na pracovišti KIT Iceland.

25Lis2016

Tisková zpráva Workshopu s KIT

Autor: Bohumil Horák

Budoucnost využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie V rámci zintenzivnění spolupráce mezi VŠB - TUO a islandským Keilir Institute of Technology v oblasti výzkumu obnovitelných a alternativních zdrojů energie a alternativních technologií v dopravě proběhly v minulém roce dva zajímavé vědecké workshopy. Ve dnech 22. – 26. 8. 2016 navštívili Keilir Institute of Technology výzkumní pracovníci z VŠB-TUO za účelem výměny informací a navázání hlubší spolupráce v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie, akumulace energií, zachycování CO2, kybernetiky, mechatroniky a alternativní dopravy. V rámci workshopu se našel prostor nejen na sérii zajímavých přednášek, návštěvu laboratoří a výzkumných lokalit, ale především na diskuzi nad potenciálními společnými projektovými záměry do budoucna. Reciproční návštěva výzkumníků z KIT, která se uskutečnila ve dnech 23. – 25. 11. 2016 pak měla za cíl zejména navázat na společné aktivity partnerů z předchozího workshopu a dále rozvíjet nová témata. Realizací aktivit došlo k obnovení vztahů mezi oběma institucemi, posílení vzájemné spolupráce v oblasti přípravy společných mezinárodních projektů a ke sdílení a výměně zkušeností při přípravě a realizaci vzdělávacích a výzkumných projektů. V současnosti je připravován výměnný pobyt studentů v rámci administrativy IAESTE a pro následující rok v rámci ERASMUS. Aktivity jsou propojeny na úroveň Města Ostrava, v rámci kompetencí hlavního energetika města. Spolupráce bude pokračovat v rámci společně plánovaných projektů se zaměřením na OAZE, vodíkové techhnologie, zachycování CO2 a Industry 4.0. Iniciativa s názvem Budoucnost využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie byla podpořena z prostředků Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014.

22Lis2016

Workshop s KIT Iceland

Autor: Bohumil Horák

V/V skupina SAZE spolupracuje s přestávkami s univerzitními pracovišti na Islandu od roku 2008. V současnosti byly na základě pobytu na KIT vytipovány základní oblasti zájmu ve směrech Industry 4.0, rapid prototyping, mechatronika, robotika, robotická protetika, obnovitelné a alternativní zdroje energií, permakultura, bezpečnost a ochrana životního prostředí a to pro výměnné, výukové, studijní a výzkumné pobyty studentů a pedagogů, přípravu a participaci na společných V/V, pilotních a technologických projektech. Workshop je připravován v termínu 23-24.11. Sledujte letáky na nástěnkách fakulty.

14Říj2016

Výzva k účasti na workshopu s KIT Iceland

Autor: Bohumil Horák

Dovoluji si Vás pozvat na pracovní setkání s našimi kolegy z Keilir Institut of Technology z Islandu. Setkání proběhnou ve dnech 24. a 25. listopadu. Pozvánka je přiložena ve formě letáku.

28Dub2016

Projekt navázání spolupráce s KIT Iceland schválen - výzva studentům k účasti

Autor: Bohumil Horák

Díky své orientaci na obnovitelné a alternativní zdroje energií se dlouhodobě se snažíme spolupracovat s akademickou sférou na Islandě. byla schválena dotace z veřejných prostředků pro podporu našich aktivit. vyzýváme studenty k soutěži o 1 místo účastníka výjezdu na KIT v srpnu 2016. Více viz leták na nástěnkách fakulty.

08Zář2015

Podpořte svého studenta, zúčastněte se projektu

Autor: Zdeněk Slanina

Vážení, VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a BMI , V/V skupina SAZE vyhlašuje pro školní rok 2015-2016 soutěž "Postav si svůj CNC stroj". Bližší informace v přiloženém letáku či na http://saze.vsb.cz

15Dub2015

Workshop „Akumulace elektrické energie, elektromobilita a aplikace“

Autor: Zdeněk Slanina

Workshop bude organizovándne 25.4.2015 od 9:00 do 15:00 v prostorách Nové FEI. Obsahem workshopu bude několik přednášek na téma elektromobility, diskuze a výstava exponátů. Výzvu je možné shlédnout zde.

02Úno2015

Napájeni sluncem v TV

Autor: Vít Otevřel

V menu Média je možné přehrát televizní spoty o soutěži Napájeni sluncem a přidružených akcích v rámci Dne otevřených dvěří Fakulty elektrotechniky a informatiky.

15Led2015

Měření v poláriu v médiích

Autor: Vít Otevřel

Naše skupina zajišťovala měření v poláriu (Teplice nad Bečvou) pro zajištění rekordu pana Marka Šimíčka dne 12.1.2015. V médiích lze projít zprávy, které pochází z denního tisku či televize, dále jsou k dispozici fotky z této mediálně atraktivní akce.

12Zář2014

Anglická verze stránek

Autor: Zdeněk Slanina

Dnešního dne byla přidána anglická verze stránek. Samozřejmě informace budou postupně doplňovány :)

07Úno2014

Témata závěrečných a semestrálních prací

Autor: Bohumil Horák

V menu absolvenstské práce je možné najít seznam prací pro Bc., Ing., případně semestrální práce v rámci skupiny SAZE. V případě zájmu kontaktujte administrátorku, která bude předávat oblasti zájmu patřičným potencionálním vedoucím. Jian jsou samozřejmě možné osobní konzultace. Tato témata nejsou všechna uvedena v nabídce informačního systému Edison, nicméně je možné téma nahradit, změnit.

27Led2014

Gratulace k vynikajícímu sportovnímu výkonu

Autor: Zdeněk Slanina

Chtěli bychom touto cestou pogratulovat k vynikajícímu sportovnímu výkonu členovi skupiny SAZE Vítu Otevřelovi, který nejenže absolvoval v minulém roce 2013 Beskydskou sedmičku, ale letos v kategorii smíšených dvojic VYHRÁL závod 24 hodin na Lysé Hoře :) Víťo, jsi prostě borec ! A Adélka jakbysmet :)

28Lis2013

Návštěva studentů ze SPŠ v Bruntále

Autor: Bohumil Horák

Studenti z bruntálské Střední průmyslové školy navštívili v rámci exkurze na VŠB Prototypovou laboratoř. Foto z této akce je možné shlédnout ve fotogalerii.

05Lis2013

Informace o pracovní skupině z médií

Autor: Zdeněk Slanina

Mediální záznamy o činnosti odborné skupiny SAZE je možné procházet v menu Média. Příjemné počtení přejí členové :)